06 204 211 40 | info@toren10.nl

Privacyverklaring Toren 10 online media.

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om in contact te komen en mijn diensten aan je aan te kunnen bieden.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en mij (bijvoorbeeld bij abonnementen of offertes);
  • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van mijn dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van mijn website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Indien ik persoonsgegevens verwerken ten einde je te interesseren voor mijn producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Jouw verzoeken en verzet dien je te sturen aan: contactpagina.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Toren 10 online media
Arjen Brouwer
Brederostraat 35
8023 AN Zwolle
06 20421140